Městská knihovna

První zmínka o knihovně byla nalezena v Kronice města a váže se k roku 1930. Až do roku 1951 jsou v kronikách pouze kusé zprávy. Od roku 1951 měla knihovna funkci Okresní lidové knihovny a skládala se za dvou oddělení – ze Státní doplňovací knihovny a Okresní lidové knihovny. V roce 1958 získala knihovna čestné uznání. V této době sídlila v prostorách Městského muzea a měla dvě oddělení. V roce 1972 se přestěhovala do současných prostor u autobusového nádraží, kde nejprve sídlila obě oddělení knihovny. Později bylo dětské oddělení z důvodu nedostatku místa přestěhováno nejprve do domu paní Chýnové v Masarykově ulici a v roce 1992 do budovy v areálu školy.

Městská knihovna v Kamenici je veřejnou univerzální knihovnou, která slouží široké veřejnosti jak půjčováním svých knihovních fondů, tak informačními a meziknihovními službami. V současné době má ve svém fondu 30.035 knihovních jednotek, převážně ve volném výběru. Organizačně je členěna na oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti.     
V posledních letech se stále zvyšuje zájem o služby informačního charakteru, zvyšuje se počet čtenářů a návštěvníků knihovny i počet výpůjček.

Výpůjční doba


Oddělení pro dospělé:
Pondělí 8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00 hod.
Středa 8:00 – 11:30 / 12:30 – 18:00 hod.
Pátek 8:00 – 11:30 / 12:30 – 18:00 hod. V době školních prázdnin
Pondělí 8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00 hod.
Středa 8:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00 hod.
Pátek 8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00 hod.

Oddělení pro děti:
Pondělí 12:15 - 17:00 hod.
Středa – pátek 12:15 - 15:00 hod. V době školních prázdnin
Pondělí 9:00 – 11:00 / 12:30 - 17:00 hod.
středa 9:00 – 11:00 / 12:30 – 15:00 hod.

Poskytované služby, ceník, výpůjční řád a další informace najdete na webové adrese knihovny: www.knihovnaknl.cz
 
Kontakt:
Městská knihovna Vít. Nováka 764 394 70 Kamenice nad Lipou
Vedoucí knihovny - Mgr. Hana Senderáková
Tel.: +420 606 078 925
E-mail: vedouci.knihovna@kamenicenl.cz

Oddělení pro dospělé - Mgr. Hana Senderáková, Jaroslava Tesařová
Tel.: +420 606 078 925
E-mail.: knihovna@kamenicenl.cz

Oddělení dětské - Marie Zbudilová
Tel.: +420 606 078 911
E-mail.: detska.knihovna@kamenicenl.cz

www.knihovnaknl.cz

Knihovna pro dospěléDětská knihovna

Články


link Nejčastější odkazy

   

info Turistické informační centrum

Turistické informační centrum
Kamenice nad Lipou


Adresa: nám. Čsl. armády 1 
394 70 Kamenice nad Lipou

Telefon: +420 606 078 936
e-mail: info@kamenicenl.cz

Další informaceTuristický průvodce vysočinou

 

info Provozovatel webu

Správa kulturních zařízení
města Kamenice nad Lipou


Adresa: U kulturního domu 495 
394 70 Kamenice nad Lipou

Mgr. Petr Pech - vedoucí organizace
Telefon: +420 776 669 533
e-mail: petr.pech@kamenicenl.cz
IČ: 00366111

sponzors Partneři

sponzors

sponzors Odkazy


  Správa kulturních zařízení města Kamenice n./L. - netkatalog.czKulturní domy - netkatalog.czQR kod

Cyklisté vítáni