Komunitní centrum

Hospodářský dvůr (špýchar a konírny) byl postaven pravděpodobně kolem poloviny 17. století. Jako hospodářský dvůr sloužil do roku 1945, kdy odešel poslední soukromý majitel zámku.
V roce 1950 proběhla přestavba objektu na městské kino, které 25. a 26. března 1951 zahájilo provoz promítáním sovětského filmu Pád Berlína.
V 50. letech se zde příležitostně konaly i koncerty, estrádní a divadelní představení.
27. února 1959 proběhlo poprvé promítání na širokoúhlé plátno.
Promítání v kině bylo v září 2013 přerušeno na zimní měsíce z důvodu nefunkční kotelny. Promítalo se pak ještě v červenci a srpnu 2014, a poté byl provoz ukončen.
V letech 2021 – 2023 proběhla rekonstrukce objektu na komunitní centrum, které bylo slavnostně otevřeno 1. června 2023.
Své sídlo zde nalezly místní spolky (Svaz tělesně postižených, Klub důchodců, mateřské centrum Medvídek, Skauti, spolek výtvarníků) a zároveň zůstal zachován provoz kina.

Sazby za pronájem sálu v Komunitním centru
  • topná sezóna 6.900 Kč/akce
  • období bez topení 5.500 Kč/akce

Příspěvkové organizace zřizované městem Kamenice nad Lipou a spolky zapsané v Kamenici nad Lipou nájemné neplatí.

Kontakt 

nám. Čsl. armády 112
394 70 Kamenice nad Lipou

Vedoucí komunitního centra: 

Petr Miadok
Telefon: +420 739 176 238
E-mail: petr.miadok@kamenicenl.cz