Z historie muzea

Chtělo by se říci, že kamenické muzeum začalo psát po sedmi desítkách let existence zcela nové řádky své historie, získalo novou tvář, novou stálou expozici… Přesto je nutné jedním dechem dodat, že přitom navazuje a čerpá z předchozí činnosti zakladatelů, kurátorů a pracovníků muzea. První myšlenky na založení muzea jsou spojovány s rokem 1904, kdy se postupně za přispění místní inteligence vytvářely zárodky muzejní sbírky, muzeum však bylo otevřeno a zahájilo svou existenci až v pohnutých časech roku 1940 (slavnostní otevření se konalo 25. srpna 1940). Tehdy byly muzejní sbírky přeneseny z nevyhovujících a těsných prostor školního kabinetu do několika místností radnice v Kamenici nad Lipou, odkud se po dalších 18 letech přemístily do budovy bývalé vzorkovny skla v Palackého ulici čp. 75. Zde byly ve výstavních prostorách vybudovány expozice představující dějiny města Kamenice nad Lipou, život a dílo hudebního skladatele Vítězslava Nováka (otevřena v roce 1970 při příležitosti 100. výročí narození kamenického rodáka). V roce 2004 muzeum přesídlilo do kamenického zámku. Toto velké stěhování jakoby symbolicky zahájilo novou éru muzea. Napomáhá tomu i sousedství významného muzejního partnera -Uměleckoprůmyslového musea v Praze, které je správcem zámku. Městské muzeum v Kamenici nad Lipou otevřelo pro své návštěvníky novou stálou expozici, která představuje poutavě a všestranně zároveň více jak 750letou historii města. Prostředkem je smyslové vnímání návštěvníka, tedy zrak, sluch, hmat, čich a chuť. Jednotlivé smysly jsou pojítkem celé expozice, podle způsobu vnímání jsou exponáty rozděleny do skupin v jednotlivých expozičních místnostech. Cílem je vytvoření živé expozice, která návštěvníka přiměje zapojit se do “interaktivní hry” (autory návrhu jsou Mgr. Klára Halmanová a Mgr. Čeněk Třeček, architektonické ztvárnění provedl akad. arch. Karel Lapka).

Osobnosti zakladatelské generace muzea

Jan Čeček

se narodil v rodině kamenického truhláře Leopolda Čečka 9. května 1882 ve Vídni (rodina zde pravidelně část roku pobývala). Základní školu začal navštěvovat ve Vídni a dokončil v Kamenici nad Lipou. V otcově firmě se vyučil truhlářem, posléze vystudoval průmyslovou pokračovací školu a německou odbornou dřevařskou školu v Kašperských Horách. Dále studoval na Městské škole průmyslové v bavorském Mnichově, později na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni a zároveň na Vysoké škole technické tamtéž. V letech 1924 – 1935 působil jako středoškolský profesor na Průmyslové škole v Plzni, kde také spoluzakládal Sdružení západočeských výtvarných umělců. Navrhoval interiéry pro některé významné budovy v Plzni a Praze. V polovině 30. let se stal ředitelem truhlářské školy v Králíkách. V roce 1939 po obsazení Sudet německou armádou požádal o předčasné penzionování a usadil se natrvalo v domě svých rodičů v Kamenici nad Lipou. V roce 1940 byl jmenován členem přípravného výboru pro zřízení muzea (navrhoval pro ně i vitriny). V roce 1945 byl jmenován konzervátorem státní památkové péče pro tehdejší okres Kamenice nad Lipou – v této funkci měl zásadní podíl na záchraně značné části mobiliáře ze zámků Červená Lhota a Kamenice nad Lipou. Po smrti V. Škorpíka byl v listopadu 1949 zvolen předsedou kuratoria kamenického muzea. Zemřel 23. října 1960 v Kamenici nad Lipou.


Václav Škorpík

se narodil dne 20. září 1873 v Dušejově na Humpolecku. Po studiích na gymnáziu v Pelhřimově a na učitelském ústavu v Kutné Hoře působil od roku 1894 neustále na školách na Pelhřimovska a Kamenicka (na národní škole v Novém Rychnově, v Pacově, v Nové Cerekvi a v Hříběcím). Poté přišel v roce 1903 na měšťanskou školu chlapeckou v Kamenici nad Lipou, kde zůstal po dlouhých 20 let až do roku 1934, kdy byl penzionován.. V mládí byl zapáleným ochotníkem – po příchodu do Kamenice byl dokonce na krátký čas předsedou divadelního odboru Sokola. Vedle toho byl velmi uznávaným entomologem a preparátorem. Tento činorodý propagátor městského muzea zemřel po dlouhotrvajícím boji se zákeřnou rakovinou žaludku v Kamenici dne 6. září 1949, čtrnáct dní před svými 76. narozeninami.

FD

František Doutlík

se narodil v Kutné Hoře dne 27. prosince 1880, kde vystudoval reálku i učitelský ústav. Strávil 7 let na obecných školách Pelhřimovska a Kamenicka. Roku 1906 se dostal na rok na dívčí školu měšťanskou v Kamenici nad Lipou. Z Kamenice odešel na dlouhých 11 let do Žirovnice, odtud se však vrátil v roce 1918 nazpět na zdejší chlapeckou školu měšťanskou. Po penzionování kolegy Václava Škorpíka se stal ředitelem ústavu. Po dalších pěti letech byl penzionován. Staral se také o kamenickou městskou kroniku, kterou psal od roku 1930. Zemřel v roce 1951 v Kamenici nad Lipou.

JJ

Jan Ježek

se narodil dne 10. května 1882 v Rynárci. Vychodil měšťanskou školu v Pacově, později se zde také vyučil kupcem. Dlouhá léta žil coby kupec v Častrově. Po ukončení první světové války se přestěhoval do Kamenice nad Lipou, kde na náměstí zakoupil dům naproti hotelu U Lípy (dnes je zde mimo jiné lékárna). Ježek v něm zřídil koloniální obchod a část pronajal Občanské záložně. Byl zapáleným sběratelem knih-později svou sbírku věnoval městskému muzeu. Jeho životním snem bylo zřízení městského muzea, jako zapálený organizátor byl jmenován prvním předsedou kuratoria městského muzea. Z nově otevřeného muzea se však nemohl těšit dlouhý čas, byl spolu s rodinou zajat táborským gestapem,. Poté jej po tvrdých výsleších přesunuli do koncentračního tábora v Terezíně. Zde se v roce 1944 jeho životní osud uzavřel.