Kulturní dům

Kulturní dům v Kamenici nad Lipou byl postaven a uveden do užívání 5. května 1963. Je situován do blízkosti autobusového nádraží na rozhraní nové a staré bytové zástavby města, hned vedle sokolského hřiště. Od roku 1979 mělo v kulturním domě sídlo Městské kulturní středisko. V roce 1993 bylo pod jeho správu předáno městské muzeum, městská knihovna a městské kino a vznikla příspěvková organizace Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou. V roce 2002 do ní byla začleněna i obecní knihovna v Pravíkově.    Budova kulturního domu je rozdělena na čtyři části. Přední část je jednopatrová, kde se v prvním patře nachází kanceláře správy, malá a větší klubovna. V přízemí je vstupní část, skládající se ze vstupního vestibulu, hlavního vestibulu, šatny, pokladny a sociálního zařízení. Středovou část tvoří velký sál včetně balkonu, jeviště a kulisárny. Jeho kapacita je 400 míst. Hlediště je mobilní, takže lze upravit na stupňovité divadelní z lavic nebo na stolovou úpravu. Na středovou část je z pravé strany napojena přízemní budova, kde se nachází restaurace. Její provoz je řešen formou pronájmu, ale je plně k dispozici při akcích v KD. Z levé strany je ke středové části napojena stejná budova jako z pravé, kde se nachází malý sál s kapacitou 100 míst. Do této části je také situován byt, sloužící dříve jako byt správce. Nyní je používán jako součást bytového fondu města. Pod celým kulturním domem je suterén, ve kterém se nachází orchestřiště, šest šaten pro účinkující včetně sociálního zařízení a dílna údržbáře.
Kulturní dům slouží k pořádání  koncertů, divadelních představení a zábavných pořadů, ale také akcí zaměřených na vzdělávání jako jsou přednášky, besedy a různé kurzy.
Prostory kulturního domu jsou též pronajímány různým organizacím, podnikům a podnikatelům. Pořádají se zde také plesy, výroční schůze,  školení a prodejní akce.

Pronájmy

Sazby za pronájem Kulturního domu:


komerční akce:
 

topná sezóna: sál 400,- Kč/hod, loutkárna, klubovna 200,- Kč/hod.
bez topení: sál 250,- Kč/hod., loutkárna, klubovna 150,- Kč/hod.

plesy, taneční zábavy: 

topná sezóna: sál 4500,- Kč/akce, loutkárna 2400,- Kč/akce
bez topení: sál 3000,- Kč/akce, loutkárna 1500,- Kč/akce,
místnost na tombolu 500,- Kč/akce, ubrusy 1000,- Kč/akce

Příspěvkové organizace zřizované městem Kamenice nad Lipou a spolky zapsané v Kamenici nad Lipou nájemné neplatí.

Kontakt

Kulturní dům: 

U Kulturního domu 495
394 70 Kamenice nad Lipou

Vedoucí kulturního domu: 

Petr Miadok
Telefon: +420 739 176 238
E-mail: petr.miadok@kamenicenl.cz