Městská knihovna

První zmínka o knihovně byla nalezena v Kronice města a váže se k roku 1930. Až do roku 1951 jsou v kronikách pouze kusé zprávy. Od roku 1951 měla knihovna funkci Okresní lidové knihovny a skládala se za dvou oddělení – ze Státní doplňovací knihovny a Okresní lidové knihovny. V roce 1958 získala knihovna čestné uznání. V této době sídlila v prostorách Městského muzea a měla dvě oddělení. V roce 1972 se přestěhovala do současných prostor u autobusového nádraží, kde nejprve sídlila obě oddělení knihovny. Později bylo dětské oddělení z důvodu nedostatku místa přestěhováno nejprve do domu paní Chýnové v Masarykově ulici a v roce 1992 do budovy v areálu školy.

Městská knihovna v Kamenici je veřejnou univerzální knihovnou, která slouží široké veřejnosti jak půjčováním svých knihovních fondů, tak informačními a meziknihovními službami. V současné době má ve svém fondu 30.035 knihovních jednotek, převážně ve volném výběru. Organizačně je členěna na oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti.
V posledních letech se stále zvyšuje zájem o služby informačního charakteru, zvyšuje se počet čtenářů a návštěvníků knihovny i počet výpůjček.

Výpůjční doba

Oddělení pro dospělé: 

Výpůjční doba

Pondělí 8:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00 hodin
Středa 8:00 – 11:30 / 12:30 – 18:00 hodin
Pátek 8:00 – 11:30 / 12:30 – 18:00 hodin

V době školních prázdnin

Pondělí 8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00 hodin
Středa 8:00 – 11:30 / 12:30 – 17:00 hodin
Pátek 8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00 hodin

Oddělení pro děti: 

Výpůjční doba

Pondělí, středa 12:00 – 16:00 hodin   
Čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin
Pátek 12:00 – 14:00 hodin

V době školních prázdnin

Pondělí 9:00 – 11:00 / 12:30 – 16:00 hodin
Středa 9:00 – 11:00 / 12:30 – 15:00 hodin 

Poskytované služby, ceník, výpůjční řád a další informace najdete na webové adrese knihovny: www.knihovnaknl.cz

Kontakt

Městská knihovna: 
Vít. Nováka 764, 394 70 Kamenice nad Lipou
Vedoucí knihovny – Mgr. Hana Senderáková
Tel.: +420 606 078 925
E-mail: vedouci.knihovna@kamenicenl.cz

Oddělení pro dospělé: 
Mgr. Hana Senderáková, Jaroslava Tesařová
Tel.: +420 606 078 925
E-mail.: knihovna@kamenicenl.cz

Oddělení dětské: 
Jana Šerhaklová
Vackova 125,  394 70 Kamenice nad Lipou
Tel.: +420 606 078 911
E-mail.: detska.knihovna@kamenicenl.cz